menu dblex
3bot
4sätt
tips
vink
5hjälp
medel
nämnd
synod
utväg
vilja
6avsikt
besked
beslut
maning
pengar
recept
samråd
sovjet
7antydan
avrådan
förslag
inrådan
konklav
konselj
ledning
palaver
riksråd
rådslag
rådslut
varning
8kabinett
lägenhet
material
resurser
styrelse
9anvisning
botemedel
direktion
inkomster
kollegium
koncilium
konsilium
möjlighet
tillrådan
uppmaning
10ordination
rådsmedlem
tillgångar
vägledning
11bestämmelse
hovrättsråd
möjligheter
rådplägning
12konsistorium
penningmedel
regeringsråd
överläggning
13fingervisning
14förfaringssätt
rådsförsamling
17penningtillgångar