menu dblex
3bud
lag
4mall
norm
5kanon
kodex
regel
6fyrbåk
likare
7förlaga
katekes
ledning
ledtråd
mönster
princip
8direktiv
förebild
föredöme
tumregel
9anvisning
efterdöme
grundsats
korrektiv
riktlinje
10föreskrift
ledstjärna
prejudikat
reglemente
vägledning
11bestämmelse
rättesnören
12föreskrifter
13efterrättelse
konungaspegel
precedensfall