menu dblex
4nota
5konto
matte
skuld
6kalkyl
7algebra
faktura
8kreditiv
9aritmetik
bankkonto
beräkning
matematik
skuldpost
uträkning
10räknekonst
uppräkning
11räkenskaper
12hopsummering
uppställning
13mellanhavande
specifikation
14räkneoperation