menu dblex
3tåg
4kupp
raid
5räfst
6anfall
attack
infall
razzia
8krigståg
strövtåg
överfall
10bombanfall
expedition
flyganfall
inringning
13plundringståg