menu dblex
4vidd
vikt
5ramar
6omfång
område
räjong
7bärvidd
följder
latitud
spelrum
8bärighet
bärkraft
frekvens
innebörd
9betydelse
skotthåll
spännvidd
vingbredd
10omfattning
11dimensioner
möjligheter
12aktionsradie
utsträckning
14verkningskrets