menu dblex
2
ge
ta
3fil
fly
led
rad
stå
4duga
ernå
låna
länk
löpa
pågå
svit
vara
5bestå
bjuda
dröja
följa
följd
hinna
hålla
langa
lämna
länga
längd
radda
serie
tänja
uppnå
6fortgå
förbli
förslå
period
skicka
stoppa
7avlämna
sekvens
servera
sträcka
8fortfara
fortleva
fortvara
9fortsätta
överlämna
10överbringa