menu dblex
3gno
4ansa
bona
feja
fila
5damma
gnida
hyfsa
jämna
klara
rappa
raspa
rensa
rykta
skura
slipa
städa
torka
tukta
6blanka
borsta
glatta
glätta
klippa
kvista
polera
skrapa
snoppa
tvätta
7beskära
frisera
justera
rengöra
8förgylla
revetera
9förbättra
10blankskura
överarbeta