menu dblex
4sipp
6dygdig
tantig
7blygsam
sedesam
8moralisk
9tillgjord
10flickaktig
prudentlig
11viktoriansk
12mamsellaktig
13konventionell