menu dblex
3rön
4pärs
test
5bevis
stuff
6elddop
examen
förhör
försök
likare
modell
7exempel
försmak
mätning
mönster
provbit
smakbit
uppgift
8förebild
prövning
skärseld
smakprov
specimen
stilprov
tentamen
testning
varuprov
9kriterium
provkarta
stickprov
underpant
vedermäle
10experiment
förvarning
granskning
provstycke
11påfrestning
12provexemplar
undersökning
14anlagsprövning