menu dblex
3grå
4torr
5banal
enkel
platt
trist
6ledsam
nykter
saklig
tråkig
7trivial
8bornerad
enformig
opoetisk
poesilös
praktisk
9alldaglig
vardaglig
10andefattig
fantasilös
jordbunden
oromantisk
11oinspirerad
13kälkborgerlig
14materialistisk
15förståndsmässig