menu dblex
3mån
4halt
mått
6balans
omfång
7storlek
8symmetri
9avvägning
10perspektiv
sammanhang
11dimensioner
förhållande
12motsvarighet
proportioner
15måttförhållande
16överensstämmelse
19storleksförhållande