menu dblex
3sak
4barn
vara
verk
5frukt
6alster
arbete
foster
output
8fabrikat
resultat
skapelse
9produkter
10avkastning
11fabrikation
12tillverkning