menu dblex
3ära
4rang
5gehör
glans
rykte
tyngd
6gloria
kredit
nimbus
status
7renommé
respekt
8anseende
position
stolthet
9ställning
10auktoritet
förtroende
inflytande
11självkänsla