menu dblex
3dåd
4verk
5bragd
dater
ränta
seger
skatt
6arbete
avgäld
effekt
insats
7bedrift
gärning
stordåd
utskyld
8handling
resultat
storverk
9kraftprov
underverk
11kraftuppbåd
12arbetsinsats
prestationer
16arbetsprestation