menu dblex
3het
4tung
5stark
7kännbar
olidlig
8jäktande
odräglig
prövande
9tryckande
tvingande
10brådskande
11påfrestande
påträngande
12ansträngande
överhängande
13inkvisitorisk