menu dblex
4sökt
5spänd
6jäktad
trängd
8forcerad
långsökt
stressad
9ansträngd
chargerad
hårdragen
överlupen
10uppskruvad
13överansträngd