menu dblex
4egga
hota
mana
mosa
oroa
pina
5driva
hetsa
jäkta
krama
nödga
packa
plåga
preja
pröva
stöta
sänka
truga
tynga
valka
valsa
värva
6glätta
hårdra
häckla
klämma
krossa
krysta
kränga
mangla
minska
sporra
spänna
stampa
stryka
trampa
trissa
trycka
tränga
tvinga
urgera
7ansätta
belasta
betunga
forcera
förhöra
halstra
passera
pådriva
stressa
tortera
uppegga
utfråga
8avpressa
hårdraga
nedtynga
påskynda
reducera
uppdriva
övertala
9anstränga
extrahera
förtrycka
nedbringa
nedtrycka
10exploatera
kalandrera
komprimera
trakassera
11koncentrera