menu dblex
4lära
orda
tala
5mässa
orera
prata
tjata
6docera
7förmana
försöka
8förklara
förkunna
inskärpa
9harangera
10moralisera
utbasunera