menu dblex
4lång
svår
6farlig
7kritisk
kännbar
8krävande
tröttsam
9avvägning
besvärlig
forskande
pressande
10granskande
påkostande
11enerverande
irriterande
påfrestande
12ansträngande
16tålamodsprövande