menu dblex
7placera
utsätta
8förlägga
plantera
10patrullera
stationera