menu dblex
3gli
kis
lue
pys
påg
son
4barn
here
palt
pilt
pyre
sork
vase
5glytt
gosse
grabb
kille
kläpp
plutt
ponke
6byting
knatte
krabat
parvel
snubbe
7batting
gynnare
kulting
slarver
slyngel
spoling
yngling
8knatting
kvanting
9gossebarn
10pojkvasker