menu dblex
4häll
kaka
plåt
ruta
5flisa
lucka
platå
plint
skikt
skiva
tavla
6botten
bricka
lamell
skolla
skålla
skälla
7plakett
8underlag
9kokplatta
14grammofonskiva