menu dblex
3ful
låg
4bred
fadd
flat
jämn
plan
slät
torr
5banal
flack
6jolmig
jämnad
tradig
vulgär
7låglänt
själlös
slickad
smaklös
trivial
trubbig
8alldeles
enformig
onjutbar
opoetisk
prosaisk
utjämnad
9alldaglig
avplattad
nedtryckt
10andefattig
11intresselös
tillplattad
12innehållslös
intetsägande
13kälkborgerlig