menu dblex
7omlägga
omsätta
8omflytta
överföra
9förflytta
omplacera
10omplantera
överflytta