menu dblex
3sak
4spel
5drama
figur
kanon
möbel
potta
prick
6buckla
komedi
manick
mojäng
pjäser
stycke
teater
7föremål
ordning
tingest
8krumelur
mackapär
nattkärl
persedel
9skådespel
10schackpjäs
spelbricka
teaterpjäs
12teaterstycke
13artilleripjäs
föreställning