menu dblex
6profet
7apostel
8kolonist
nydanare
nyodlare
9nybyggare
pionjärer
vägröjare
10banbrytare
vägbyggare
11föregångare
stigfinnare
12föregångsman
15ingenjörssoldat