menu dblex
4stil
5stift
7blyerts
stilist
8skribent
9skrivsätt
vingpenna
10bläckpenna
författare
journalist
11tidningsman
12blyertspenna
14reservoarpenna
skriftställare