menu dblex
6lärare
7skolman
10instruktör
skollärare
11undervisare
uppfostrare