menu dblex
4skev
5blind
jävig
6färgad
vriden
7ensidig
osaklig
8färglagd
oneutral
orättvis
partiskt
påverkad
9likriktad
personlig
subjektiv
10tendentiös
11fördomsfull
12styvmoderlig
16förhandsinställd