menu dblex
7kastlös
utstött
8föraktad
utböling
10fattiglapp
olycksbarn