menu dblex
5lakej
6påhäng
vampyr
7epizoon
marodör
mollusk
tiggare
8bettlare
snyltare
utsugare
9matfriare
parasiter
snyltgäst
snyltväxt
10blodsugare
dagdrivare
inkräktare
inneboende
11inträngling