menu dblex
6analog
likhet
7analogi
exempel
latitud
pendang
8likartad
9breddgrad
motstycke
10alternativ
jämförelse
jämlöpande
11jämnlöpande
motsvarande
12motsvarighet
tvillingfall
13parallellfall
parallellinje
parallellitet
15parallellcirkel
sammanställning
16överensstämmelse