menu dblex
3far
5fader
farsa
gubbe
6stabbe
8ursprung
9faderskap
10barnafader
upphovsman
11idékläckare