menu dblex
4jäsa
koka
pysa
växa
yvas
5brusa
fräsa
malla
välla
6skumma
svalla
svälla
vidgas
7sprätta
9uppblåsas
10översvämma