menu dblex
4klar
real
5enkel
reell
6synbar
synlig
tydlig
7avgjord
evident
faktisk
gripbar
konkret
kännbar
märkbar
positiv
uttalad
verklig
8bevislig
distinkt
flagrant
manifest
objektiv
påtagbar
tangibel
uppenbar
åskådlig
9betydande
förnimbar
kroppslig
materiell
utpräglad
10iakttagbar
påfallande
urskiljbar
11existerande
handgriplig
igenkännlig
livslevande
obestridlig
ögonskenlig
12framträdande
omisskännlig
otvivelaktig
ovedersäglig
substantiell
13iögonfallande
14karakteristisk
15anmärkningsvärd