menu dblex
5envis
karsk
katig
kavat
morsk
6bråkig
7bufflig
stridig
8enträgen
obstinat
pockande
stridbar
styvsint
9aggressiv
oresonlig
påståelig
tvärsäker
10egensinnig
viljestark
11halsstarrig
tjurskallig
12stridslysten