menu dblex
4ange
säga
visa
5nämna
varna
6antyda
erinra
påvisa
utpeka
varsko
7anmärka
fastslå
framdra
omnämna
påminna
8framhäva
inskärpa
9framhålla
poängtera
10underrätta
11understryka