menu dblex
3osa
5likna
smaka
tjata
varna
verka
6erinra
påpeka
varsko
7anmärka
invända
meddela
upprepa
8inskärpa
10underrätta