menu dblex
6trohet
äkthet
8säkerhet
9lojalitet
soliditet
11punktlighet