menu dblex
5kräva
6ikläda
påföra
ålägga
7anlägga
belägga
betunga
placera
påbjuda
påbörda
påsmeta
8anbringa
påstryka
utskriva
9anbefalla
applicera
förelägga
förplikta