menu dblex
5apart
bjärt
gräll
6parant
synlig
tydlig
7markant
märkbar
märklig
ovanlig
slående
uttalad
8eklatant
frappant
markerad
påtaglig
underlig
uppenbar
9paradoxal
utmanande
utpräglad
10märkvärdig
överdriven
11avstickande
frapperande
handgriplig
sjusärdeles
12framträdande
överraskande
13iögonfallande
15anmärkningsvärd
17uppseendeväckande