menu dblex
3fel
4avig
illa
5galet
snett
6tokigt
7omöjlig
oriktig
8snurrigt
9baklänges
felaktigt
10vansinnigt