menu dblex
4just
noga
5exakt
6precis
7absolut
ackurat
riktigt
8alldeles
9träffande
10träffsäker
11träffsäkert