menu dblex
7ungefär
8slumpvis
9vårdslöst
11godtyckligt
12gissningsvis
13approximativt