menu dblex
6rentav
7bestämt
9energiskt
grundligt
verkligen
10allvarligt
ordentligt
11bokstavligt
12bokstavligen