menu dblex
6prompt
7absolut
partout
tvunget
8spontant
9omedvetet
11ofrivilligt
12ovillkorligt
13nödvändigtvis
14oemotståndligt