menu dblex
2ny
3där
4grön
över
5förut
oövad
6bortom
ovanpå
tafatt
utsatt
7härovan
obekant
oinsatt
okunnig
oprövad
otränad
ovanför
ovanlig
upptill
8oerfaren
ovantill
9främmande
obeprövad
oförfaren
13nybörjaraktig
14debutantmässig