menu dblex
2ny
3död
7oanvänd
obrukad
9obegagnad
slumrande
10outnyttjat
outvecklad
11innestående
odisponerad