menu dblex
7absolut
obligat
8bjudande
9nödvändig
oavvislig
oumbärlig
10oundviklig
11erforderlig
ofrånkomlig
självfallen
13indispensabel