menu dblex
5dålig
skämd
7obekväm
onyttig
skadlig
8obrukbar
olämplig
värdelös
12ofördelaktig